Rozmowy międzymiastowe

Na przełomie maja i czerwca byłam na wycieczce w Tokio. była to świetna okazja do spotkania z artystami- kolegami z Japonii. W raz z Onji Tae – wspaniałą artystką, malarka pojechaliśmy do Prefektury Nagano. W tamtejszym muzeum miałam zaszczyt wystąpić przed 30 kuratorami z rożnych muzeów. Opowiadałam o Międzynarodowym Plenerze Malarskim- Sympozjum Kultur Lokalnych, który koordynuję, przedstawiałam festiwale jakie się u nas w regionie odbywają i oczywiści zachęcałam ich do przyjazdu do miasteczka z klimatem czyli do Starego Sącza. Jak mi poszło okaże się wkrótce.